بهترینِ خودت باش!

انتخاب پلن رژیم

- هر سه پلن رژیم دارای مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته می باشند.
- در پلن ۶ ماهه VIP همزمان زیر نظر متخصص تغذیه و مربی ورزشی خواهید بود.

رژیم دوره یکماهه

۹۵ هزارتومان
 • رژیم غذایی شخصی سازی شده
 • مطابق با سفره خانواده
 • بدون ممنوعیت غذایی
 • پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته

رژیم دوره ۳ ماهه

۱۸۰ هزارتومان
 • دریافت ۳ رژیم غذایی طی دوره
 • رژیم غذایی شخصی سازی شده
 • مطابق با سفره خانواده
 • بدون ممنوعیت غذایی
 • انتخاب از بین چند گزینه در هروعده
 • پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته

رژیم + ورزش ۶ ماهه

۵۹۸ هزارتومان
 • دریافت ۶ رژیم غذایی طی دوره
 • دریافت برنامه ورزشی بهمراه رژیم
 • زیر نظر مربی بدنسازی و کراس فیت
 • مشاوره تخصصی مکمل ها
 • رژیم غذایی شخصی سازی شده
 • بدون ممنوعیت غذایی
 • انتخاب از بین چند گزینه در هروعده
 • پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته

نتایج رژیم