محمدجعفر دهزاد

کارشناس ارشد تغذیه بالینی – نظام پزشکی ت ۷۱۲۰

کیمیا لیلامی

کارشناس ارشد تغذیه بالینی – نظام پزشکی ت ۹۷۸۹

گروه ترنج

متشکل از متخصصین تغذیه فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و یک مربی بین المللی بدنسازی و کراس فیت می باشد که شما را در مسیر تناسب اندام و رسیدن به وزن ایده آل، گام به گام همراهی خواهد کرد.

در ترنج ما خود را در قبال سلامتی شما مسئول می دانیم و سعی می کنیم به علمی ترین و اصولی ترین روش ممکن، رژیم غذایی را بر حسب عادات غذایی و برنامه کاری شما تنظیم کنیم.

غذا خوردن یک لذت است و هدف از رژیم غذایی رسیدن به سلامتی بیشتر!